Arthurian and Grail Poetry

DINOGAD'S SMOCK or PAIS DINOGAD

Pais Dinogad, fraith fraith,
O grwyn balaod ban wraith.
'Chwid, chwid, chwidogaith!'
Gochanwn, gochenyn wythgaith.
Pan elai dy dad di i helia,
Llath ar ei ysgwydd, llory yn ei law,
Ef gelwi gwn gogyhwg:
'Giff, Gaff; daly, daly, dwg, dwg!'
Ef lleddi bysg yng nghorwg
Mal ban lladd llew llywiwg.
Pan elai dy dad di i fynydd
Dyddygai ef pen i wrch, pen gwythwch, pen hydd,
Pen grugiar fraith o fynydd,
Pen pysg o Rhaeadr Derwennydd.
O'r sawl yd gyrhaeddai dy dad di 'i gigwain,
O wythwch a llewyn a llynain,
Nid angai oll ni fai oradain.
Dinogad's smock, pied, pied,
It was from marten's skins that I made it.
'Wheed, wheed, a whistling!'
I would sing, eight slaves sang.
When thy father went a-hunting,
A spear on his shoulder, a club in his hand,
He would call the nimble hounds,
'Giff, Gaff; catch, catch, fetch, fetch!'
He would kill a fish in his coracle
As a lion kills its prey.
When thy father went to the mountain
He would bring back a roe-buck, a wild boar, a stag,
A speckled grouse from the mountain,
A fish from Rhaeadr Derwennydd.
Of all those that thy father reached with his lance,
Wild boar and lynx and fox,
None escaped which was not winged.